Financijski planovi i izvješća


           Procedura stvaranja ugovornih obveza u dječjem vrtiću Zvončić  .pdf2022. godina

2021. godina 

2020. godina

2019. godina

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2019.god.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2019.god.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2019.god.


Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2019.god.

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2019.god.

Proračun 2019.god.

Bilješke uz financijsko izvješće 2019.god.


2018.godina 
Financijski plan 2018. - 2020.

Financijski izvještaj za 2018.god.

Bilješke uz financijsko izvješće

Financijsko izvješće za 2017.godinu


 Prijedlog financijskog plana 2016.-2018. godine


 


Ispiši stranicu