Financijski dokumenti, nabava i pozivi za dostavu ponuda, kurikulum i izvješća

2024.
Obrasci financijskog izvjestaja 2023 dv.xlsx
Referentna str.2023.pdf
BILJEŠKE 2023.pdf

PLAN NABAVE RADOVA, ROBA I USLUGA ZA 2024..pdfOdluka o načelima nefinancijske imovine.pdf


Obavijest o prodaji rabljene nefinancijske imovine 1.dio.pdf

Obavijest o prodaji rabljene nefinancijske imovine 2.dio.pdf


Izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna

Prihodi prema izvorima financiranja.xls

Primici prema računu financiranja prema ekonomskoj kasifikaciji.xls

Rashodi prema ekon.klasifikaciji.xls


Prema funcijskoj klasifikaciji.xls

Izdaci prema računu financiranja po ekon. klasifikaciji.xls

Izvršenje prema programskoj klasifikaciji.xls

Rashodi prema izvorima financiranja.xls

Prema ekonomskoj klasifikaciji.xls
 
________________________________________________________________________________________________

NABAVA:

Poziv za dostavu ponuda za sistematske preglede.pdfPravilnik o jednostavnoj nabavi

Izjava o nepostojanju sukoba.pdf

PLAN NABAVE 2023 ZAVRŠNA VERZIJA.xls


Ponudbeni list živežne namirnice.pdf

Živežne namirnice 2023.TENDERod 01.07.2023_.pdf

TENDER SVJEŽE VOĆE I POVRĆEod 01.07.2023_.pdf
 
Poziv na dostavu ponude.pdf


Poziv za dostavu ponude za opskrbu Dječjeg vrtića Zvončić za opskrbu duboko smrznutih proizvoda u 2023.godine


PONUDBENI LIST SVJEŽE MESO  JUNETINA I TELETINA .pdf

PONUDBENI LIST,DUBOKO SMRZNUTI PRIZVODI .pdf

PONUDBENI LIST ŽIVEŽNE NAMIRNICE .pdf

PONUDBENI LIST MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI.pdf

PONUDBENI LIST - MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE.pdf
Ispiši stranicu