Briga o djeci s posebnim potrebama u prehrani

Podatke i dokumentaciju roditelji dostavljaju višoj medicinskoj sestri nakon testiranja i obrade kod doktora određene specijalnosti. Po tom se izrađuje plan prehrane djeteta o čemu se pismeno obavještava centralna kuhinja ( glavna kuharica) i područne kuhinje objekta na koji je dijete smješteno. Obavezno se pismeno daju upute odgojiteljima skupine uz dodatna usmena pojašnjenja. Dokumentaciju prikuplja, obrađuje i čuva viša medicinska sestra.

Viša medicinska sestra prati provođenje preporučenih uputa o prehrani i dalje po potrebi usklađuje s novonastalim potrebama ako do njih dođe.

O pripremi obroka, transportu i distribuciju na objekt na kojem je smješteno dijete s posebnom potrebom, brine glavna kuharica Višnja Meštrović.

Odgajatelji skupina na osnovu pismeni i usmenih uputa više medicinske sestre vode brigu da dijete s posebnom potrebom u prehrani dobije i pojede za njega pripremljeni obrok, odnosno da ne pojede hranu koja mu je zabranjena.


Ispiši stranicu