O nama

Dječji vrtić Zvončić djeluje na pet lokacija u Voltinom. U 18 odgojnih skupina (5 jasličkih i 13 vrtićkih) provodi se redoviti 10-satni program odgoja i naobrazbe djece u dobi od jedne godine do polaska u školu. Ukupno je upisano 415 djece. Za dječje i roditeljske potrebe brine oko 77 zaposlenih.

KRATKA POVIJEST DJEČJEG VRTIĆA
Dječji vrtić Zvončić osnovan je 1.lipnja 1957. godine pod nazivom Dječji vrtić Rudolf Kroflin. Vrtić je stasao uz tvornicu „Končar“ te je skrbio o djeci predškolske dobi zaposlenih roditelja. Godine 1969. otvara se prvi namjenski objekt s četiri odgojne skupine  na adresi Voltino 48, a 1977. godine otvara se objekt Hanamanova 3a sa sedam novih odgojnih skupina. Izgradnjom tog objekta znatno je proširena djelatnost vrtića koji svojim radom prvi put obuhvaća i djecu jaslične dobi. Posljednje povećanje kapaciteta događa se 1986. godine, otvaranjem područnog objekta Golikova 46, nakon kojeg, pa sve do danas, ukupno u vrtiću djeluje 18 odgojnih skupina.
 
POSEBNOSTI KURIKULUMA
Kurikulum Dječjeg vrtića Zvončić ostvaruje se na temelju Nacionalnog kurikuluma za rani
i predškolski odgoj, koji ima za cilj utjecati na cjelovit razvoj i odgoj djeteta, a temelji na humanističko- razvojnom pristupu usklađenom s individualnim razvojem svakog djeteta.
U vrtiću se provodi redoviti 10 satni  program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske i rane dobi u 18 odgojnih skupina na pet lokacija.
U pristupu, kroz naš Kurikulum, potičemo osobni potencijal i  cjelovit razvoj svakog djeteta u odnosu na njegove tjelesne, emocionalne, komunikacijske, stvaralačke, spoznajne mogućnosti i zrelosti  koje nastojimo poticati  zajedno uz  utjecaje iz obiteljskog okruženja, preko djetetovog interaktivnog  odnosa s vršnjacima, odraslima, te neposrednom prirodnom i društvenom okolinom.  
Kroz vrtićki kurikulum nudimo i provodimo ove programe:
Program predškole za djecu u godini pred polazak u školu
Program rada s potencijalno darovitom djecom za djecu od četvrte godine života.
CAP program prevencije zlostavljanja i osnaživanja djece u potencijalno opasnim situacijama Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i usvajanje temeljnih znanja, vještina i stavova potrebnih za osobni rast i razvoj djeteta te aktivno participiranje u zajednici.
Program „Djeca u prirodi“ u Gradu mladih, za djecu u godini pred polazak u školu.
Program zdravstvene zaštite  koji obuhvaća područje prehrane, očuvanja, zaštite i unapređenja zdravlja, sigurnosti djece i higijene.
Zdravstveno-rekreativne programe klizanja, plivanja, koturanja i jednodnevne izlete.
Posjete muzejima i drugim kulturno povijesnim objektima Grada Zagreba
Program svečanosti i slavljenja u odgojnim skupinama i objektima.
Program elementarne robotike „Robo-probo“za djecu u šestoj godini života.
Program ranog učenja engleskog jezika za djecu od 4 godine do polaska u školu.
Program  podrške roditeljstvu: „Rastimo zajedno“ u obliku iskustvenih radionica 
Naše prostorno i materijalno  okruženje  razvojno je poticajno na način da omogućuju različite oblike grupiranja djece, međugrupna druženja, osamljivanja, različite interakcije  i komunikacije, zajedničko istraživanje, učenje i igru djece.
Programi za djecu s posebnim potrebama usmjereni su pružanju psihosocijalne podrške djetetu i njegovoj obitelji stvaranjem ozračja prihvaćanja i uvažavanja različitosti te osnaživanjem djetetovih jakih strana.
U vrtiću Zvončić do sada su  promovirana  tri odgojitelja u zvanje savjetnika te jedan
odgojitelj u zvanje mentora. Također su promovirana dva stručna suradnika, defektologinja  i pedagoginja, u zvanje savjetnika.
Vrtić Zvončić je za svoj rad tijekom godina primio brojna priznanja za sudjelovanje na gradskoj, županijskoj i državnoj razini.Najviše nas vesele nagrade koje naša djeca svake godine osvajaju na raznim manifestacijama.
 
SURADNJA  S LOKALNOM ZAJEDNICOM
Vrtić aktivno surađuje s lokalnom zajednicom u svrhu podizanja razine sigurnosti, obogaćivanja i unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa te kvalitetnijeg zadovoljavanja prava i potreba djece.Ponosni smo na našu međusustavnu suradnju predškolskog i školskog sustava u  lokalnoj zajednici, kao i na Program elementarne robotike.

VIZIJA  RAZVOJA DJEČJEG VRTIĆA
Vrtić kao fleksibilno, otvoreno i sigurno mjesto ispunjeno smijehom, veseljem i dječjom igrom u funkciji poticanja cjelovitog dječjeg razvoja.
 
DJEČJA IZJAVA ,  MUDRA IZREKA ILI    MOTO DJEČJEG VRTIĆA  
„Mir i sklad u svijetu počinje u srcima djece i odatle se širi dalje“
(Fields i Boesser, 1994)

Ispiši stranicu