Kućni red vrtića

 Kućni red Dječjeg vrtića Zvončić
 1. Dijete u vrtiću/jaslicama može boraviti do 10 sati  dnevno, sukladno radnom vremenu vrtića.
 2. Djetetov dolazak u Vrtić treba biti do 9 sati.
 3. Kasniji dolazak djeteta roditelj/skrbnik  dužan je najaviti matičnom odgojitelju.
 4. Dovoditi i odvoditi dijete iz vrtića/jaslica mogu samo punoljetne osobe koje je roditelj/skrbnik djeteta opunomoćio na propisan način.
 5. Prilikom svakog dovođenja i odvođenja djeteta u/iz vrtića/jaslica roditelj/skrbnik ili ovlaštena osoba obvezna je osobno  javiti se odgojitelju. Predajom djeteta roditelju/skrbniku ili ovlaštenoj osobi,  prestaje odgovornost odgojitelja.
 6. O svakoj promjeni u obitelji, promjeni adrese prebivališta i/ili broja telefona/mobitela  roditelj/skrbnik  obavezan  je o tome izvijestiti odgojitelja svoga djeteta (po potrebi i stručnog suradnika ili ravnatelja).
 7. Radi zaštite sve djece u vrtiću/jaslicama roditelj/skrbnik  obvezan je obavijestiti Vrtić o promjeni zdravstvenog statusa djeteta i ne dovoditi ga u vrtić/jaslice s povišenom temperaturom, ušima i svrabom, parazitima u stolici ili zbog bilo kojeg drugog zdravstvenog stanja koje narušava siguran boravak djeteta i druge djece u skupini. Po povratku  u vrtić/jaslice obavezno  je donijeti liječničku ispričnicu.
 8. Ukoliko dijete ima kroničnu bolest, roditelj/skrbnik  obvezan je donijeti pisanu uputu liječnika o imenu lijeka, dozi, vremenu i načinu davanja lijeka i o tome obavijestiti odgojitelje svoga djeteta i zdravstvenog voditelja Vrtića.
 9. Nakon izostanka djeteta iz vrtića/jaslica /60 dana i više/ obaveza  je ponovno donijeti liječničku potvrdu da dijete može polaziti vrtić/jaslice.
 10. Boravak na otvorenom je svakodnevan i obvezan zbog očuvanja zdravlja djece te dijete u vrtiću/jaslicama treba boraviti u udobnoj, čistoj i primjerenoj odjeći i obući za igru u unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića.
 11. Osoba koja dovodi-odvodi dijete u-iz Vrtića u sobe dnevnog boravka djece može ulaziti samo u prikladnoj obući (papuče ili korištenje nazuvaka).
 12. Potrebno je pridržavati se preporuka i uputa o nepotrebnom zadržavanju  u unutarnjim i vanjskim prostorima, kako se ne bi ometao siguran boravak sve djece u vrtiću/jaslicama i kako bi se osigurao nesmetani nadzor kretanja raznih osoba po Vrtiću.
 13. Prilikom odvođenja djeteta iz vrtića/jaslica roditelj/skrbnik  dužan je u svakom trenutku imati nadzor nad djetetom i kod izlaska iz prostora Vrtića držati ga za ruku.
 14. Prilikom slavlja, obilježavanja važnih datuma i svečanosti koje roditelj/skrbnik  unaprijed dogovara s odgojiteljem djeteta, potrebno je poštivati pravilo Vrtića. U Vrtić  se ne mogu unositi prehrambeni proizvodi, zbog pokvarljivosti, nemogućnosti kontrole njihovog skladištenja i higijenske ispravnosti.
 15. Dječja kolica moguće je, na vlastitu odgovornost , ostavljati na vanjskom natkrivenom prostoru Vrtića ( izlazak na dvorište). Dječji vrtić ne odgovara za izgubljene stvari,  uništene dragocjene predmete i igračke koje dijete donese u vrtić.
 16. Sve osobe koje rade, borave i ulaze u Vrtić dužne su poštivati privatno vlasništvo i korisnika i radnika Vrtića.
 17. Potrebno je da roditelj/skrbnik  prati i uvažava pisane i usmene informacije o boravku djeteta/ce u jaslicama i vrtiću te se odazivaju na roditeljske sastanke, druženja i individualne razgovore koje, prema potrebi, i sami mogu inicirati (u dogovoru s odgojiteljima), u skladu s programom.
 18. Roditelj/skrbnik  dužan je pravovremeno informirati Vrtić o uključivanju i potrebama za različitim programima, kako bi mogli osigurati kvalitetan odgojno-obrazovni rad i sigurne uvjete /ankete za rad tijekom ljetnih i zimskih mjeseci, zdravstveno-rekreativni programi, višednevni programi: ljetovanje zimovanje, Grad mladih, blagdani, praznici../.
 19. U unutarnjem i vanjskom prostoru Vrtića nije dozvoljeno: pušenje, dolazak u  alkoholiziranom stanju, kretanje na koturaljkama u unutarnjem prostoru,  uvođenje životinja, te  vršiti prodaju i/ili promidžbu roba i usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja djeteta/ce te dijeljenje pozivnica za dječje rođendane i druge privatne aktivnosti.
 20. Roditelj/skrbnik  dužan je redovito podmirivati troškove korištenih usluga Vrtića.


Ispiši stranicu