Upravno vijeće vrtića

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA
 
1.   RENATA KUNDIH, predsjednica i predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika,
2.   GORDANA BREZAK, predstavnica  Osnivača
3.   MIRJA KARLA ŠULJAK , predstavnica Osnivača
4.   IVANA SLAVINIĆ, predstavnica Osnivača
5.   
IVONA BOBAN predstavnik roditelja – korisnika usluga  e mail-  IVONA.RADACIC@GMAIL.COM

 Poslovnik o radu Upravnog vijeća 

2024.

Zaključci, 37.sjednica, 02.02.2024..pdf
Zaključci, 38.sjednica, 05.02.2024..pdf
Zaključci, 39.sjednica, 27.03.2024..pdf

Ispiši stranicu