Objava rezultata upisa


Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na ulaznim vratima vrtića u Hanamanovoj 3a i ovdje  
15. lipnja 2020. u 15 sati.

Komisija za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima, uz nazočnost djeteta, koji timski obavljaju članovi stručnog tima dječjeg vrtića.

S obzirom na epidemiološku situaciju i mjere radi suzbijanja širenja virusa COVID-19 i zaštite zdravlja stanovništva, iznimno za upise u pedagošku godinu 2020./2021. na području Grada Zagreba, inicijalni razgovor roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića provest će se (uz poštovanje svih propisanih mjera) samo kada stručni tim dječjeg vrtića procijeni da je to neophodno radi uključivanja djeteta u primjereni program te određivanja vremenske strukture programa i pripreme materijalnog okruženja. U skladu s tim, inicijalni razgovor provest će se prije potpisivanja ugovora, a najkasnije do početka pedagoške godine, odnosno uključivanja djeteta u program.Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 30. lipnja 2020.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.


Ispiši stranicu