Prednost pri upisu u redovan program

Ukoliko dječji vrtić ne može udovoljiti svim zahtjevima roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), imati:

  • djeca roditelja invalida Domovinskog rata;
  • djeca oba zaposlena roditelja;
  • djeca samohranih zaposlenih roditelja;
  • djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi;
  • djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece;
  • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu;
  • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu;
  • djeca s teškoćama u razvoju ukoliko postoje uvjeti za njihovu integraciju u programe;
  • djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama. 

Ispiši stranicu