Dokumentacija potrebna za upis


Molimo čitko i u potpunosti ispuniti navedene obrasce

2022-2023 ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ - JASLICE I VRTIĆ

2022-2023 OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR - JASLICE I VRTIĆ

2022-2023 ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ - PROGRAM PREDŠKOLE

2022-2023 OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR - PROGRAM PREDŠKOLE


 • Osnovna dokumentacija
  • rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole odabranom dječjemu vrtiću koji će u tom slučaju sam izvršiti provjeru podataka o rođenju djeteta u Matici rođenih,
  • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole  odabranom dječjemu vrtiću da može sam, putem nadležnog gradskog ureda, provjeriti podatak o prebivalištu djeteta,
  • preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika,

  Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu

  - za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,

  - za dijete oba zaposlena roditelja: elektronički zapisi (e-radne knjižice) ili Potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

  - za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te presuda o razvodu braka ili koji drugi dokaz da jedan od  roditelja ne živi u zajedničkome kućanstvu,

  - za dijete samohranoga zaposlenog roditelja: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti (rodni list, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta),

  - za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: Rješenje, odnosno Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

  - za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda s podatcima o rođenju djeteta,

  - za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: Rješenje o pravu na doplatak za djecu,

  - za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta,

  - za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta,

  - za dijete koje živi u  težim socijalnim i zdravstvenim prilikama: Preporuka Centra za socijalnu skrb.


Ispiši stranicu