OBAVIJEST o upisu djece rane i predškolske dobi za pedagošku godinu 2022./2023. Pomaknuta je objava rezultata na 10.6.