Briga za zdravlje

Briga o djeci s medicinski uvjetovanim posebnim potrebama 


Podatke i dokumentaciju roditelji dostavljaju višoj medicinskoj sestri nakon obrade kod doktora određene specijalnosti.
Podatke obrađuje i čuva viša medicinska sestra uz stručni tim vrtića. Na osnovu podataka se izrađuju upute i protokoli za odgojitelje.
Dokumentacija se nadopunjuje cijele godine što određuje postupke i upute za odgojitelje i ostalo osoblje vrtića.

Sistematski pregledi


Kontinuirano se prati epidemiološka situacija u skupinama i na nivou objekata.
Praćenje provodi viša medicinska sestra, odgojitelji i stručni tim vrtića.

Podaci o pobolu se dobivaju na osnovu ispričnica koje su roditelji obavezni donositi po povratku djeteta u skupinu nakon bolesti( Članak br.8. Ugovora )
Podaci se obrađuju, a na osnovu rezultata se poduzimaju mjere opće ili posebne prevencije širenja bolesti.
Ako je potrebno uključuje se epidemiološka služba ili se traže preporuke epidemiologa.
Trijažu, obradu podataka , planiranje i provođenje protuepidemioloških mjera vodi i nadzire viša medicinska sestra uz suradnju odgojitelja, tehničkog osoblja i stručnog tima.
Sistematski pregledi djece se provode s ciljem ranog otkrivanja i prevencije pojave nekih bolesti i stanja.
U vrtiću Zvončić se redovito provode sistematski pregledi stomatologa radi prevencije bolesti zubi i sprečavanja pojave karijesa.
U četvrtoj godini života djeca počinju vježbati tehniku pranja zubi i prati zube u vrtiću.
Povremeno se prema mogućnostima i potrebi dovode u vrtić na sistematske preglede doktori drugih specijalnosti.
Viša medicinska sestra kontrolira procijepljenost djece prema kontinuiranom kalendaru cijepljenja koji je na snazi kao zakonska odredba u RH.
Djeca koja polaze vrtiće grada Zagreba imaju obavezu biti cijepljena prema kalendaru cijepljenja koji je ozakonjen u RH. U suprotnom ne mogu ući u kolektiv.


Prva pomoć u slučaju povrede djeteta i saniranje

Djeca se zbog različitih razloga mogu povrijediti u tijeku igre ili drugih aktivnosti .
Prvu pomoć im pruža viša medicinska sestra ili dodatno osposobljen odgojitelj za pružanje prve pomoći.
Ako je potrebna vanjska obrada nakon povrede djeteta, dijete se uz pratnju više medicinske sestre odvodi u specijaliziranu ustanovu uz istovremeno obavještavanje roditelja, kako bi mogao biti uz dijete u vrijeme obrade.
Manje povrede sanira viša medicinska sestra, o čemu se također odmah obavještava roditelj.
Sva djeca dječjeg vrtića Zvončić su osigurana u slučaju nezgode.

Ovdje možete pročitati letak "Kako spriječiti otrovanja djece?", namijenjem roditeljima!

Antropološka mjerenja djece

Viša medicinska sestra jednom godišnje mjeri i važe djecu, obrađuje podatke i na osnovu dobivenih rezultata, ako postoje veća odstupanja od standardnih vrijednosti, roditelje upućuje s djetetom na daljnju obradu endokrinologu ili nutricionistima .
Kod manjih odstupanja od standardnih vrijednosti, roditelje o prehrani i aktivnostima savjetuje viša medicinska sestra. Odgojitelji skupine u kojoj boravi dijete također dobivaju upute i preporuke o mjerama prevencije pretilosti ili pothranjenosti.
Cilj antropometrijskih mjerenja je dobivanje egzaktnih podataka, kako bi se na osnovu dobivenih rezultata mogle poduzeti adekvatne mjere za spriječavnje pretilosti ili pothranjenosti djece.


Ispiši stranicu