Suradnja s lokalnom zajednicom

 Ove pedagoške godine planiramo realizirati  suradnju s različitim čimbenicima u svrhu:.
 
Podizanja razine sigurnosti u Vrtiću
 
Obogaćivanja Programa dodatnim sadržajima unutar i izvan vrtićkog okružja,
 
Kvalitetnijeg zadovoljavanja prava djece i njihovih potreba

Unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa
 
Vrtić surađuje sa sljedećim ustanovama:
 
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
 
- Gradski ured za obrazovanje,
 
- Agencija za odgoj i obrazovanje,
 
- Vijeće gradske četvrti Trešnjevka sjever,
 
- Policijska uprava Trešnjevka,
 
 - Učiteljski fakultet,
 
- Knjižnica Voltino,
 
- Osnovna škola Voltino,
 
-Zagrebačko kazalište lutaka,
 
- HT,
 
- Turistička agencija  «Trakostyan tours»,
 
- Klinika za dječje bolesti – Zagreb, Klaićeva,
 
- Domovi zdravlja Trešnjevka,
 
- Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet,
 
- Zavod za rehabilitaciju slušanja i govora – Suvag,
 
 - Dječji vrtići s područja Trešnjevke i Grada,
 
- ZKL
                                                     
Od posebnog značaja  nam je suradnja s resornim Ministarstvom, Agencijom za odgoj i obrazovanje te nadležnim Gradskim uredom, koja se kontinuirano odvija  kroz određivanje Zakonske regulative, stručnih zadaća i intencija i provedbenih načina rada.
 
Posebnu pomoć u rješavanju brojnih problema pružalo nam je Vijeće gradske četvrti Trešnjevka Sjever, stoga i ove pedagoške godine planiramo aktivno se uključivati u ovu suradnju
 
Suradnja s Policijskom upravom Trešnjevka  nažalost često se odvija zbog niza delikventnih događanja i uništavanja imovine i opreme na igralištima naših objekata.
 
Kontakt policija određena za naše naselje također je posebno angažirana na rješavanju izloženih problema Vrtića.
 
Tijekom ove pedagoške godine surađivati ćemo smo i s novinarima  stručne periodike  objavom  stručnih članaka i postignuća iz odgojno-obrazovnog rada Vrtića
 
SURADNJA  SA  ŠKOLOM   VOLTINO
Suradnja sa susjednom Osnovnom školom Volino  također je intenzivirana kroz model suradnje na pripremi prijelaza iz jedne odgojno-obrazovne sredine u drugu te nastavljamo realizaciju već dugi niz godina. Svake godine unapređujemo i produbljujemo suradnju  na različite načine. Aktivnosti planirane za ovu pedagošku godinu navedene su u poglavlju Odgojno-obrazovni rad gdje je u detalje iznesen program Vrtić u školi.
 
 
SURADNJA  S KNJIŽNICOM „VOLTINO“
Knjižnica Voltino naše je omiljeno mjesto  posjete, jer se tu osjećamo kao „kod kuće“.
Sa knjižnicom surađujemo tijekom cijele godine , bilo posjećivanjem, posuđivanjem knjiga, posjetama izložbi koje  organiziraju.  Vrlo često pozivaju naše starije skupine na kazališne predstave koje se održavaju  u knjižnici.  Gotovo da je nemoguće da djeca bar jednom mjesečno ne odlaze u knjižnicu . Vjerujemo da takav oblik suradnje kod djece i sa nastavkom školovanja  doprinosi razvoju čitalačke kulture.  Nastavljamo našu dobru suradnju  i iduće pedagoške godine.
 
 
Vrtić dobro surađuje i sa Sveučilištom u Zagrebu. I ove pedagoške godine tri skupine objekta Golikova 46 sudjelovat će u nastavnom procesu kao vježbaonica Učiteljskog fakulteta iz kolegija Metodika predškolskog odgoja, a voditelj vježbi je pedagog vrtića Ljiljana Džepina. Nadamo se i daljnoj suradnji s ostalim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu. 

Ispiši stranicu