Misija

Naša misija je osigurati cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta provedbom programa utemeljenih na humanističko razvojnom pristupu te skrbiti o osobnoj, emocionalnoj, tjelesnoj, obrazovnoj i socijalnoj dobrobiti svakog djeteta. Svojim djelovanjem težimo pružiti podršku obitelji, pridonositi razvoju roditeljskim kompetencija i doprinositi razvoju društvene zajednice.

Ispiši stranicu