Vizija

 Dječji vrtić kao poticajno socijalno, vremensko, materijalno i prostorno okruženje s kvalitetnim, podržavajućim i suradničkim odnosima svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa u kojem je dijete aktivni sudionik u procesu učenja.
 
U našoj višegodišnjoj misiji trajno smo opredjeljenji za oživotvorenje prava djece kao i stalna nastojanja u poboljšanju i unapređivanju kvalitete odgojno obrazovnog procesa.
Za nas to znači takvu odgojno obrazovnu praksu koja ima pristup usmjeren na dijete, njegove interese, sposobnosti, vještine i potencijale. Stoga smo u svim programima Vrtića usmjereni ka mijenjanju odgojno obrazovne prakse u duhu humanističko razvojne koncepcije podržavajući i razvijajući ulogu odgojitelja i stručnih suradnika kao refleksivnih praktičara. U našem Vrtiću nastojimo zadovoljiti specifične potrebe svakog djeteta bogaćenjem redovnog programa i ponudom kraćih posebnih  i specijaliziranih programa.

Ispiši stranicu