Obavijesti za roditelje


Dječji vrtić Zvončić
Zagreb,Hanamanova 3a
 
OBAVIJEST ZA RODITELJE NOVOPRIMLJENE
DJECE
 
                POŠTOVANI RODITELJI,
 
RODITELJSKI SASTANAK ZA NOVOPRIMLJENU DJECU ODRŽATI ĆE SE DANA

25.KOLOVOZA 2022.GODINE NA OBJEKTU

VOLTINO 48 S POČETKOM U 16 I 30 .

LJETNA ORGANIZACIJA RADA

Poštovani roditelji,

Izvješćujemo Vas o ljetnoj organizaciji rada


Dječji vrtić Zvončić
Zagreb, Hanamanova 3a
 
 
                                                        OBAVIJEST ZA RODITELJE
 
Poštovani roditelji svih odgojnih skupina Dječjeg vrtića Zvončić,
 
           Izvješćujemo Vas da će u daljnjem tijeku ljetne organizacije rada u razdoblju
                                                od 18.07.2022. do 31.08.2022.
                          sva djeca iz svih odgojnih skupina (jaslice i vrtić) boraviti na
                                        centralnom objektu Hanamanova 3a.
  • Sve vrtićke odgojne skupine „Točkice“, „Slonići“, „Trešnjice“, „Vjeverice“ s područnog objekta Voltino 48 od 18.07.2022. prijeći će na kat centralnog objekta Hanamanova 3a (u prostore skupine „Mačići“ )
 
  • Sve vrtićke odgojne skupine „Jabuke“, „Bubamare“, „Vrapčići“ s područnog objekta Golikova 46 od 18.07.2022. prijeći će na kat centralnog objekta Hanamanova 3a
( u prostor skupine “ Lavići“)
 
Podsjećamo Vas da će tijekom ljetne organizacije rada dolaziti do izmjene redovne rutine rasporeda rada odgojitelja.
Tijekom ljetnog perioda rada i nadalje je nužno praćenje epidemioloških mjera o kojima ćemo Vas redovno izvještavati, dok je organizacija i način rada prilagođen izdanim uputama HZJZ kao i preporukama nadležnog nam epidemiologa.
Nova pedagoška godina 2022./23. započinje 01.rujna (u četvrtak), otvaranjem svih naših objekata kao i svih odgojnih skupina.
Zahvaljujemo Vam na svoj dosadašnjoj suradnji, te Vam želimo ugodne ljetne dane.
Uz srdačne pozdrave,
                                                                                                                 Ravnateljica:
                                                                                                       Rosana Marcinjaš-Lončar           
                                                                                                            u.z. Sanda Varat
Dječji vrtić Zvončić Zagreb, Hanamanova 3a KLASA:601-02/22-08/01 URBROJ:251-581/02-22-1
Zagreb,10.lipnja 2022.
 
OBAVIJEST RODITELJIMA KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU UPISA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. U DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ.
 
POŠTOVANI RODITELJI,
 
IZVJESĆUJEMO VAS DA JE KOMISIJA ZA UPIS DJECE PO ZAPRIMLJENIM ZAHTJEVIMA ZA DJECU KOJA ĆE DO 31. KOLOVOZA 2022. NAVRŠITI GODINU DANA ŽIVOTA I NAŠIM SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA DONIJELA SLJEDEĆE REZULTATE UPISA PRIKAZANE:
 
U TABLICI PRIHVAĆENIH ZAHTJEVA (prihvaćeni u A vrtić i prihvaćeni u B vrtić) U TABLICI ODBIJENIH ZAHTJEVA
 
RODITELJ ILI SKRBNIK NEZADOVOLJAN REZULTATOM UPISA MOŽE PODNIJETI ŽALBU UPRAVNOM VIJEĆU VRTIĆA DO 24.lipnja 2022. GODINE.
O ŽALBAMA ODLUČUJE UPRAVNO VIJEĆE U ROKU OD 15 DANA OD DANA ISTEKA ROKA ZA ŽALBU.
 
 
DJECA PRIMLJENA U VRTIĆ UPISUJU SE U DJEČJI VRTIĆ TEMEUEM UGOVORA KOJI RODITELJ SKLAPA S DJEČJIM VRTIĆEM.
 
UGOVOR POTPISUJU OBA RODITEUA
 
UGOVORI ĆE SE POTPISIVATI OD 04.SRPNJA DO 13.SRPNJA 2022.GODINE RADNIM DANIMA OD 8 DO 15.30 SATI U TAJNIŠTVU VRTIĆA.
ZA DJECU KOJA U VRIJEME POTPISIVANJA UGOVORA JOS NISU NAVRŠILA GODINU DANA TE NISU MOGLA BITI CIJEPLJENA, UGOVORI ĆE SE POTPISIVATI OD 22. DO 31. KOLOVOZA 2022.GODINE, U TAJNIŠTVU VRTIĆA, U VREMENU OD 8 DO 15.30 SATI.
 
NAPOMENA:  MOLIMO  RODITELJE  DA  SE  PRIJE  POTPISIVANJA    UGOVORA  JAVE  ZDRAVSTVENOJ
VODITELJICI /desno u prizemlju/.
 
PRUE SKLAPANJA UGOVORA RODITELJ/SKRBNIK OBVEZAN JE DJEČJEM VRTIĆU DOSTAVITI:
 
  • Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
  • Presllku zdravstvene lskaznice djeteta,
  • Presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
  • Za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teskoće u razvoju, zdravstvene teskoće i neurološka ostećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje, itd.) relevantnu dokumentaclju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vjestačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).
RODITELJSKI SASTANAK ZA SVU NOVOPRIMLJENU DJECU, ODRZATI ĆE SE DANA 25.08.2022. GODINE, NA OBJEKTU VOLTINO 48 S POČETKOM U 16.30 SATI.
 
Dijete upisano u dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa početkom pedagoške godine, odnosno od
1. rujna 2022.godine, osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem (npr. upis tijekom pedagoške godine i sl.).
 
Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

 
 
 SRDAČAN POZDRAV,
RAVNATELJICA VRTIĆA:
Rosana Marcinjaš-Lončar, dipI.ped.
                                                                                                                                            u.z. Sanda Varat